podaży prawo co to znaczy

Co oznacza PRAWO PODAŻY? Czym jest prosta (dodatnia) zależność pomiędzy wysokością ceny a.

Czy przydatne?

Definicja PRAWO PODAŻY

Co oznacza: prosta (dodatnia) zależność pomiędzy wysokością ceny a wielkością podaży, jeżeli inne warunki nie ulegają zmianie