kierownicze przywództwo co to znaczy

Co oznacza PRZYWÓDZTWO KIEROWNICZE? Czym jest Przywództwo wiąże się z innymi ludźmi, nierównym.

Czy przydatne?

Definicja PRZYWÓDZTWO KIEROWNICZE

Co to jest: proces kierowania i wpływania na związaną z zadaniami działalność członków grupy.

Co oznacza: Przywództwo wiąże się z innymi ludźmi, nierównym podziałem władzy, wpływaniem na podwładnych. Źródła władzy kierownika to władza nagradzania, wymuszania, władza z mocy prawa, z odniesienia i władza ekspercka