bankowy rachunek co to znaczy

Co oznacza RACHUNEK BANKOWY? Czym jest Otwarcie rachunku bankowego następuje na wniosek jego.

Czy przydatne?

Definicja RACHUNEK BANKOWY

Co to jest: prowadzony jest przez banki dla rejestracji wkładów pieniężnych klientów udzielanych im kredytów i przeprowadzonych za jego pośrednictwem rozliczeń.

Co oznacza: Otwarcie rachunku bankowego następuje na wniosek jego przyszłego posiadacza; podpisany jest on poprzez osoby upoważnione do reprezentowania danej jednostki w dziedzinie praw i obowiązków majątkowych.wedle polskim prawem bankowym prowadzone są trzy rodzaje rachunków:Rachunek bieżący - rachunek, na którym jednostki gospodarcze gromadzą czasowo wolne środki i przeprowadzają rozliczenia z kontrahentami. Na rachunek ten wpływają należności od odbiorców za sprzedawane wyroby i świadczone usługi, podejmowane są z niego środki na wypłatę wynagrodzeń, pokrywane zobowiązania wobec dostawców, podatki, koszty etc.Rachunek pomocniczy - służy do przeprowadzania poprzez jego posiadacza rozliczeń w innych bankach. Operacje dokonywane za pośrednictwem tego rachunku ograniczają się zwykle do ściśle ustalonych celów.Rachunek lokat terminowych - służy do przechowywania środków pieniężnych poprzez moment wynikający z umowy zawartej z bankiem. Na rachunku tym posiadacz lokuje wolne środki pieniężne, a zachęca go do tego wyższe oprocentowanie lokat niż na rachunku bieżącym