organizacji rozwój co to znaczy

Co oznacza ROZWÓJ ORGANIZACJI? Czym jest zachodzące w danej organizacji zmiany ilościowe i.

Czy przydatne?

Definicja ROZWÓJ ORGANIZACJI

Co oznacza: zachodzące w danej organizacji zmiany ilościowe i jakościowe (przekształcenia strukturalne, technologiczne i kulturowe, i tak dalej) które sprzyjają przetrwaniu, stabilności i postępowi w przyszłości. prawie każdy przyrost i zmiana jakościowa oznaczają postęp