giełdowy co to znaczy

Co oznacza SĄD GIEŁDOWY? Czym jest stały sąd polubowny powołany do rozstrzygania sporów między.

Czy przydatne?

Definicja SĄD GIEŁDOWY

Co oznacza: stały sąd polubowny powołany do rozstrzygania sporów między uczestnikami transakcji giełdowych i między giełdą a jej akcjonariuszami