prywatyzacji ścieżki co to znaczy

Co oznacza ŚCIEŻKI PRYWATYZACJI? Czym jest Obowiązują dwie kluczowe ścieżki prywatyzacji.

Czy przydatne?

Definicja ŚCIEŻKI PRYWATYZACJI

Co to jest: sposoby przekształcenia przedsiębiorstw państwowych w firmy prywatne.

Co oznacza: Obowiązują dwie kluczowe ścieżki prywatyzacji:- prywatyzacja kapitałowa (pośrednia) - złożona jest z dwóch etapów: pierwszy to komercjalizacja, a więc przekształcenie przedsiębiorstwa w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa w celu podporządkowania przedsiębiorstwa regulacjom prawa handlowego i uwolnienia go od skrępowań ustawy o przedsiębiorstwie państwowym; drugi faza to rzeczywista prywatyzacja firmy Skarbu Państwa, przez udostępnienie jej akcji inwestorom prywatnym; - prywatyzacja likwidacyjna (bezpośrednia) - bazuje na całkowitym zakończeniu działalności gospodarczej przedsiębiorstwa i sprzedaży albo oddania w dzierżawę jego majątku w całości albo części. W ramach tej ścieżki likwidacyjnej popularna jest sposób prywatyzacji polegająca na odpłatnym korzystaniu poprzez spółkę z majątku likwidowanego przedsiębiorstwa