trwałe środki co to znaczy

Co oznacza ŚRODKI TRWAŁE? Czym jest Do środków trwałych jednostki zalicza się także obce środki.

Czy przydatne?

Definicja ŚRODKI TRWAŁE

Co to jest: stanowiące własność lub współwłasność jednostki nieruchomości (grunty, budynki, w tym także będące odrębną własnością lokale, budowle i inwestycje w obcych obiektach), maszyny, urządzenia, środki transportu, oraz inne kompletne i zdatne do użytku w momencie przyjęcia do używania przedmioty, a także inwentarz żywy o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, przeznaczone na własne potrzeby jednostki lub do oddania w używanie na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze.

Co oznacza: Do środków trwałych jednostki zalicza się także obce środki trwałe stosowane poprzez nią na podstawie umowy najmu, dzierżawy albo innej umowy o podobnym charakterze, jeśli z innych regulaminów wynika prawo dokonywania od nich odpisów amortyzacyjnych (umorzeniowych) poprzez korzystającą z tych środków jednostkę