stopa zwrotu wykupu co to znaczy

Co oznacza STOPA ZWROTU DO WYKUPU? Czym jest stopa zwrotu obejmuje wszystkie przyszłe wypłaty.

Czy przydatne?

Definicja STOPA ZWROTU DO WYKUPU

Co oznacza: stopa zwrotu obejmuje wszystkie przyszłe wypłaty odsetek i wykup obligacji; obliczona dziennie ostatniej transakcji w systemie notowań ciągłych (YTM)