organizacji struktura co to znaczy

Co oznacza STRUKTURA ORGANIZACJI? Czym jest układ złożony z poszczególnych przedmiotów organizacji.

Czy przydatne?

Definicja STRUKTURA ORGANIZACJI

Co oznacza: układ złożony z poszczególnych przedmiotów organizacji (pionów, komórek, pojedynczych stanowisk) i ich wzajemnych powiązań (więzi)