usługowy subemitent co to znaczy

Co oznacza SUBEMITENT USŁUGOWY? Czym jest zobowiązuje się do nabycia na własny rachunek całości.

Czy przydatne?

Definicja SUBEMITENT USŁUGOWY

Co oznacza: zobowiązuje się do nabycia na własny rachunek całości albo części papierów wartościowych danej emisji celem dalszego ich zbywania w obrocie pierwotnym albo w pierwszej ofercie publicznej