rynkowy system co to znaczy

Co oznacza SYSTEM RYNKOWY? Czym jest sposób gospodarowania charakteryzuje się występowaniem.

Czy przydatne?

Definicja SYSTEM RYNKOWY

Co oznacza: sposób gospodarowania charakteryzuje się występowaniem prywatnej własności środków produkcji i alokacją rynkową, jest to rozmieszczaniem zasobów przy uwzględnieniu parametrów rynkowych (cen, rentowności, stopy procentowej)