podażowy szok co to znaczy

Co oznacza SZOK PODAŻOWY? Czym jest nagłe ograniczenie dostępności ważnych zasobów naturalnych albo.

Czy przydatne?

Definicja SZOK PODAŻOWY

Co oznacza: nagłe ograniczenie dostępności ważnych zasobów naturalnych albo czynników produkcji wskutek zdarzeń naturalnych, decyzji politycznych albo umowy dostawców kontrolujących znaczącą część podaży danego dobra na przykład ropy naftowej