księgowości forma tabelaryczna co to znaczy

Co oznacza TABELARYCZNA FORMA KSIĘGOWOŚCI? Czym jest Dziennik ma postać tablicy, gdzie kolumny mają.

Czy przydatne?

Definicja TABELARYCZNA FORMA KSIĘGOWOŚCI

Co to jest: polega na wykorzystaniu księgi zwanej dziennikiem tabelarycznym (dziennikiem głównym), w którym odręcznie zapisuje się - operacje gospodarcze.

Co oznacza: Dziennik ma postać tablicy, gdzie kolumny mają tytuły: liczba porządkowa, data, nr dowodu, treść operacji gospodarczej, suma operacji, a następnie kolumny przeznaczone na wpisywanie nazwy -konta księgowego z podziałem na dwie strony konta: DT, CT. Wiersze tablicy są przeznaczane na poszczególne operacje gospodarcze zapisuje się w nich wiadomości określone w tytułach kolumn