billboard reklamowa tablica co to znaczy

Co oznacza TABLICA REKLAMOWA (billboard)? Czym jest Reklama na billboardach nie może być.

Czy przydatne?

Definicja TABLICA REKLAMOWA (billboard)

Co to jest: dużych rozmiarów tablica umieszczana na ścianach domów i specjalnych konstrukcjach w miejscach dużego ruchu przechodniów i samochodów.

Co oznacza: Reklama na billboardach nie może być przeładowana informacjami o specjalnych cechach i zaletach produktów, ale powinna przyciągać uwagę sugestywnym obrazem reklamowanego produktu i zaciekawiać i rozbawiać krótkim tekstem. W pierwszej kolejności: 1. treść reklamy powinna być zwięzła, by nawet z daleka widoczny był promowany wytwór, jego marka, nazwa i slogan, 2. tekst powinien być krótki (5–7 słów) napisany sporą, widoczną czcionką, 3. logo produktu albo spółki należy umieszczać w górnej części, a nazwę i obraz produktu po lewej stronie, 4. barwy winny być kontrastowe i dobrze widoczne, 5. billboard powinien wykorzystywać slogany, barwy i inne przedmioty dla wzmocnienia ich wspólnego oddziaływania