taksflacja taksacja klamra co to znaczy

Co oznacza TAKSFLACJA (taksacja, klamra pełzającego opodatkowania)? Czym jest Rosnąca inflacja.

Czy przydatne?

Definicja TAKSFLACJA (taksacja, klamra pełzającego opodatkowania)

Co to jest: utrata przez podatnika części dochodów realnych wskutek inflacji.

Co oznacza: Rosnąca inflacja skutkuje, iż wraz ze wzrostem cen rosną dochody nominalne. Wyższe dochody przenoszą podatników do wyższego poziomu opodatkowania nawet wówczas, gdy ich realne dochody nie wzrosną. Jeżeli więc wysokość stopy opodatkowania nie kompensuje przyrostu dochodów uzyskiwanych wskutek inflacji, obniża się realny dochód podatnika w relacji do roku poprzedniego