capital venture co to znaczy

Co oznacza VENTURE CAPITAL? Czym jest Bazuje na łączeniu innowacyjnych know-how z kapitałem. Spółki.

Czy przydatne?

Definicja VENTURE CAPITAL

Co to jest: forma joint ventures traktowana jako finansowanie ryzykownych innowacji.

Co oznacza: Bazuje na łączeniu innowacyjnych "know-how" z kapitałem. Spółki venture capital funkcjonują raczej w formie firm z ograniczoną odpowiedzialnością albo firm akcyjnych. Są specyficznym pośrednikiem pomiędzy inwestorami poszukującymi wysokich zysków a przedsiębiorstwami potrzebującymi kapitału na założenie i uruchomienie nowej spółki. Odmianą venture capital są jednostki innowacyjno-wdrożeniowe, których kluczowym celem jest przyspieszenie mechanizmów wdrażania innowacji poprzez: - powiązanie praktyki gospodarczej z robotą badawczą i skrócenie drogi od koncepcji do wdrożenia; - łagodzenie technicznego i ekonomicznego ryzyka związanego z działalnością innowacyjną; - koncentracja prac i środków finansowych na istotnych dla gospodarki problemach wymagających rozwiązania; - zapewnienie możliwości i gwarancji pokrycia strat związanych z wdrożeniami nietrafionymi; - powstanie elastycznych struktur organizacyjnych dostosowanych do działalności innowacyjnej. Do głównych zadań firmy venture capital w procesie finansowania należy zaliczyć: gromadzenie kapitału, ocenę i wybór optymalnych projektów i współzarządzanie i kontrolę projektu, aż do momentu sprzedaży udziałów