decyzyjny wariant co to znaczy

Co oznacza WARIANT DECYZYJNY? Czym jest Warunkami sztywnymi są te wszystkie okoliczności sytuacji.

Czy przydatne?

Definicja WARIANT DECYZYJNY

Co to jest: jedno z możliwych rozwiązań problemu decyzyjnego, wybrane ze zbioru rozwiązań dopuszczalnych spełniające warunki sztywne, ale różniące się strukturą zmiennych.

Co oznacza: Warunkami sztywnymi są te wszystkie okoliczności sytuacji decyzyjnej, które są niezależne od podejmującego decyzję i mają wpływ na generowanie rozwiązań. Każde rozwiązanie musi uwzględniać te warunki. Zależą one oczywiście od konkretnego problemu decyzyjnego.Warianty decyzyjne są oceniane na podstawie przyjętych mierników efektywnościowych, a również dotyczących zakresu niepewności i stopnia ryzyka i szans osiągnięcia powodzenia