wartości co to znaczy

Co oznacza WARTOŚCI? Czym jest Wartości są różnie grupowane. Przeważnie jednak odznacza się.

Czy przydatne?

Definicja WARTOŚCI

Co to jest: wyobrażenia tego, co jest godne pożądania, wszystko to, czemu jednostki i grupy społeczne przypisują ważną rolę w swoim życiu i dążą do jego osiągnięcia, a więc przedmioty, zjawiska i ich właściwości, idee, motywy jako normy, cele lub ideały.

Co oznacza: Wartości są różnie grupowane. Przeważnie jednak odznacza się:- wartości atrakcyjne i repulsywne (odpychające);- wartości ostateczne i instrumentalne;- wartości uznawane, odczuwane i wykonywane;- wartości ogólne i wartości życia codziennego;- wartości ogólnoludzkie i wartości specyficzne dla danej społeczności;- wartości ekonomiczne, socjalne, ekologiczne, hedonistyczne, estetyczne i moralne.W społeczeństwie musi istnieć wspólny mechanizm przekonań i wartości, z którego wywodzą się cele i reguły zachowania indywidualnego i zbiorowego, w przeciwnym przypadku pomiędzy celami osobistymi i społecznymi występuje sprzeczność nie do przezwyciężenia. Rzeczywista współpraca ludzi i spoistość społeczeństwa może być zachowana wówczas, gdy jednostki internalizują mechanizm wartości, który skłania je do działania w taki sposób, w jaki wymaga tego mechanizm ekonomiczny i socjalny