dewizowe wartosci co to znaczy

Co oznacza WARTOSCI DEWIZOWE? Czym jest zagraniczne środki płatnicze i pieniężne i opiewające na.

Czy przydatne?

Definicja WARTOSCI DEWIZOWE

Co oznacza: zagraniczne środki płatnicze i pieniężne i opiewające na walutę obcą weksle, czeki, asygnaty kasowe, akredytywy, polecenia wypłaty i przekazy, złoto i platyna, papiery wartościowe i książeczki wkładowe i oszczędnościowe wystawione zagranicą