funkcjonalna więź co to znaczy

Co oznacza WIĘŹ FUNKCJONALNA? Czym jest relacje łączące przedmioty organizacji realizujące.

Czy przydatne?

Definicja WIĘŹ FUNKCJONALNA

Co oznacza: relacje łączące przedmioty organizacji realizujące logicznie związane, współzależne z racji na cel, zbiory zadań (funkcje)