wprowadzający co to znaczy

Co oznacza WPROWADZAJĄCY? Czym jest właściciel emitowanych papierów wartościowych, składający.

Czy przydatne?

Definicja WPROWADZAJĄCY

Co oznacza: właściciel emitowanych papierów wartościowych, składający wniosek o dopuszczenie poprzez KPWiG papierów wartościowych do publicznego obrotu