wskaźnik obrotu akcji co to znaczy

Co oznacza WSKAŹNIK OBROTU DLA AKCJI? Czym jest iloraz wolumenu obrotów akcjami danej linii notowań.

Czy przydatne?

Definicja WSKAŹNIK OBROTU DLA AKCJI

Co oznacza: iloraz wolumenu obrotów akcjami danej linii notowań w systemie jednolitym i ciągłym i średniej liczby akcji wprowadzonych do obrotu giełdowego w badanym okresie