zadłużenia ogólnego wskaźnik co to znaczy

Co oznacza WSKAŹNIK OGÓLNEGO ZADŁUŻENIA? Czym jest iloraz zobowiązań i wartości aktywów. Słownik.

Czy przydatne?

Definicja WSKAŹNIK OGÓLNEGO ZADŁUŻENIA

Co oznacza: iloraz zobowiązań i wartości aktywów