wypłacalności współczynnik co to znaczy

Co oznacza WSPÓŁCZYNNIK WYPŁACALNOŚCI? Czym jest Współczynnik wypłacalności wyrażany jest w.

Czy przydatne?

Definicja WSPÓŁCZYNNIK WYPŁACALNOŚCI

Co to jest: inaczej adekwatność kapitałowa - stosunek funduszy własnych netto (pomniejszonych o pewne elementy) do aktywów ważonych ryzykiem (tych składników, które wiążą się z określonym przez władze nadzorcze systemu bankowego w procentach ryzykiem, związanym z możliwą utratą zaangażowanych środków).

Co oznacza: Współczynnik wypłacalności wyrażany jest w procentach i ustala sposobność ochrony kapitałami swoimi - absorbcję uśrednionych strat z tytułu raczej udzielonych kredytów i niekorzystnej sytuacji na rynku. Międzynarodowy Komitet Nadzoru Bankowego przyjął jako min. wartość 8%