organizacji wzrost co to znaczy

Co oznacza WZROST ORGANIZACJI? Czym jest powiększanie się rozmiarów org. na różnych skalach.

Czy przydatne?

Definicja WZROST ORGANIZACJI

Co oznacza: powiększanie się rozmiarów org. na różnych skalach: rozmiar zatrudnienia, zaangażowanego kapitału, udział w rynku