zachowanie co to znaczy

Co oznacza ZACHOWANIE? Czym jest Zachowanie jest reakcją dostosowawczą i zależy zarówno od.

Czy przydatne?

Definicja ZACHOWANIE

Co to jest: postępowanie podmiotu rozpatrywane w odniesieniu do określonego otoczenia i w danym czasie, zespół czynności za pomocą których człowiek reguluje swoje stosunki z otoczeniem dążąc do homeostazy.

Co oznacza: Zachowanie jest reakcją dostosowawczą i zależy zarówno od jednostki jak i otoczenia. Ono jest powiązane z poszukiwaniem sytuacji albo podmiotu mogących zmniejszyć odczuwane napięcie i zaspokoić potrzeby jednostki. W codziennym działaniu ludzi istnieją zachowania, które są uwarunkowane w pierwszej kolejności sytuacją, jak i takie, które są uwarunkowane dyspozycjami psychicznymi - stąd największą rolę spełnia regulacyjna funkcja osobowosci