konsumenta zachowanie co to znaczy

Co oznacza ZACHOWANIE SIĘ KONSUMENTA? Czym jest Integralną częścią zachowań są także mechanizmy.

Czy przydatne?

Definicja ZACHOWANIE SIĘ KONSUMENTA

Co to jest: kompleks działań i czynności mających na celu zaspokojenie potrzeb konsumenta poprzez zdobywanie dóbr i usług według odczuwanego systemu preferencji oraz sposobów obchodzenia się z nabytymi dobrami.

Co oznacza: Integralną częścią zachowań są także mechanizmy decyzyjne, które poprzedzają i determinują te działania. Zachowanie to znaczy reakcję (ogół reakcji) organizmu na bodźce środowiska i ustosunkowanie się do tego środowiska. W praktyce istotne jest jego badanie dla celów marketingowych. Powinno ono przynieść wyjaśnienie, dlaczego konsument zachowuje się tak, a nie odmiennie. Ono jest potrzebne, by tworzyć towary i usługi lepiej zaspokajające potrzeby, zwiększać zyski spółki i maksymalizować satysfakcję klienta