budżetu roczności zasada co to znaczy

Co oznacza ZASADA ROCZNOŚCI BUDŻETU? Czym jest Budżet powinien być ustalony w połowie.

Czy przydatne?

Definicja ZASADA ROCZNOŚCI BUDŻETU

Co to jest: postuluje uchwalenie przez Sejm budżetu przed rozpoczęciem roku w jakim ma on być wykonywany.

Co oznacza: Budżet powinien być ustalony w połowie listopada/najpierw grudnia. Potem można wprowadzać ew. zmiany do tego budżetu, po ustaleniach komisji sejmowych