zasada wyrównywania co to znaczy

Co oznacza ZASADA WYRÓWNYWANIA UŻYTECZNOŚCI KRAŃCOWYCH ( II PRAWO GOSSENA)? Czym jest jeśli dwa.

Czy przydatne?

Definicja ZASADA WYRÓWNYWANIA UŻYTECZNOŚCI KRAŃCOWYCH ( II PRAWO GOSSENA)

Co oznacza: jeśli dwa dobra mają tę samą cenę, konsument będzie swoim dochodem tak rozporządzał, aby użyteczności krańcowe ostatniej jednostki każdego z dóbr były równe