zysk przypadający jedną akcję co to znaczy

Co oznacza ZYSK PRZYPADAJĄCY NA JEDNĄ AKCJĘ (EPS, EARNINGS PER SHARE)? Czym jest zysk netto firmy.

Czy przydatne?

Definicja ZYSK PRZYPADAJĄCY NA JEDNĄ AKCJĘ (EPS, EARNINGS PER SHARE)

Co oznacza: zysk netto firmy podzielony poprzez liczbę zarejestrowanych akcji