bibliometria co to znaczy

Co znaczy Bibliometria? Czym jest Wykorzystanie metod matematycznych i statystycznych do literatury.

Czy przydatne?

Co to jest Bibliometria

Definicja po angielsku: Bibliometrics (scientometrics).

Definicja: Wykorzystanie metod matematycznych i statystycznych do literatury naukowej (a również patentów i innych środków przekazywania informacji). Pozwala na ocenę wielkości "produkcji naukowej", opierając się na założeniu, iż istotą działalności naukowej (badawczej i rozwojowej, B+R) jest produkcja "wiedzy" (knowledge), znajdująca własne odzwierciedlenie w poezji naukowej (w rzeczywistości działalność ta jest znacząco bardziej złożonym i skomplikowanym zjawiskiem, istnieją także dziedziny, gdzie wyniki prac badawczych normalnie nie są publikowane, na przykład badania wojskowe czy przewarzająca część badań w przemyśle).kluczowym źródłem danych bibliometrycznych jest zespół bibliograficznych baz danych zwanych Science Citation Index (SCI), Social Science Citation Index (SSCI) i Arts & Humanities Citation Index (A&HCI), opracowanych poprzez Instytut Informacji Naukowej (Institute for Scientific Information - ISI, Filadelfia, USA), administrowanych i aktualizowanych w oparciu o dokładnie sformułowane kryteria.
Ogólnie rzecz biorąc badanie bibliometryczna bazuje na wykorzystaniu różnorodnych danych dotyczących publikacji naukowych i przytaczanych w takich publikacjach cytatów ( również cytatów w dokumentacji patentowej) do oceny wyników działalności naukowej państw , a ( również do monitorowania rozwoju edukacji, a więc obserwowania powstawania sieci powiązań badawczych, krajowych i międzynarodowych, i pojawiania się nowych, multidyscyplinarnych dziedzin edukacji i techniki i do poznawania wewnętrznej logiki rozwoju edukacji.
OECD prowadzi obecnie prace nad przygotowaniem międzynarodowego podręcznika metodologicznego zawierającego zalecenia dotyczące konstruowania, wykorzystania i interpretacji wyznaczników opartych na danych bibliometrycznych. Będzie to następny książka z serii Frascati Family Manuals

Czym jest Bibliometria znaczenie w Słownik na B .