bilans ludności według stanu co to znaczy

Co znaczy Bilans ludności według stanu cywilnego? Czym jest Sposób szacowania liczby i struktury.

Czy przydatne?

Co to jest Bilans ludności według stanu cywilnego

Definicja po angielsku: Population balance by marital status.

Definicja: Sposób szacowania liczby i struktury ludności wg stanu cywilnego w okresach międzyspisowych. Fundamentem szacunku są wyniki ostatniego powszechnego spisu ludności w dziedzinie liczby osób o stanie cywilnym kawaler/panna, żonaty/zamężna, rozwiedzeni i owdowiali wg płci, wieku dla Polski ogółem, w podziale na ludność miejską i wiejską. Szacunku dokonuje się dla kategorii ludności naprawdę zamieszkałej w wieku 15 lat i więcej wg stanu dziennie 31XII każdego roku, uwzględniając w następnych latach dodatnie i ujemne składniki bilansu wynikające z: zasilania populacji poprzez nowe roczniki 15-latków, umieralności w poszczególnych ekipach wieku i stanu cywilnego i salda migracji rozważanych grup ludności, a ponadto zmian stanu cywilnego powodowanych zawarciem związku małżeńskiego, rozwodem albo zgonem współmałżonka

Czym jest Bilans ludności według stanu cywilnego znaczenie w Słownik na B .