budynki stanowiące własność co to znaczy

Co znaczy Budynki stanowiące własność Skarbu Państwa? Czym jest Budynki, które w całości (tzn. nie.

Czy przydatne?

Co to jest Budynki stanowiące własność Skarbu Państwa

Definicja po angielsku: Buildings owned by the State Treasury.

Definicja: Budynki, które w całości (tzn. nie ma w nich żadnego lokalu stanowiącego wyodrębnioną własność innego podmiotu) pozostają:

- w zasobie Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa,

- w zasobie Wojskowej Agencji

- w zarządzie jednostek podległych ministrom: Obrony Narodowej, Spraw Wewnętrznych i Administracji, Sprawiedliwości i Szefowi Ochrony Państwa,

- w zarządzie organów władzy państwowej (na przykład. Kancelarii Prezydenta RP, Kancelarii Sejmu, Kancelarii Senatu, Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego), organów administracji państwowej (((na przykład.. Kancelarii Prezesa Porady Ministrów, ministerstw, urzędów centralnych, urzędów wojewódzkich) i organów kontroli państwowej (((((na przykład... Najwyższej Izby Kontroli, Państwowej Inspekcji Pracy).Badania obejmują także budynki oddane poprzez jednostkę reprezentującą Skarb Państwa w użytkowanie, dzierżawę albo najem przedstawicielstwom dyplomatycznym i urzędom konsularnym krajów obcych

Czym jest Budynki stanowiące własność Skarbu Państwa znaczenie w Słownik na B .