budynki stanowiące własność co to znaczy

Co znaczy Budynki stanowiące własność spółdzielni mieszkaniowych? Czym jest Budynki, do których.

Czy przydatne?

Co to jest Budynki stanowiące własność spółdzielni mieszkaniowych

Definicja po angielsku: Buildings owned by housing co-operative.

Definicja: Budynki, do których tytuł własności (do całego budynku) posiada spółdzielnia mieszkaniowa i nie ma w takich budynkach żadnego lokalu stanowiącego wyodrębnioną własność innego podmiotu. Tytuł własności spółdzielni do tych budynków potwierdzony jest wpisem do księgi wieczystej, a w przypadku jej braku w innym dokumencie potwierdzającym własność.w razie budynków jednorodzinnych (wybudowanych poprzez spółdzielnię mieszkaniową, spółdzielcze zrzeszenie budowy domów jednorodzinnych albo spółdzielnie o innej nazwie) musi być ustalony faktyczny stan prawny budynku w tak zwanym krytycznym momencie badania statystycznego. Jeśli prawo własności budynku zostało administracyjnie przeniesione na członka spółdzielni, za właściciela budynku uznaje się osobę fizyczną, a nie spółdzielnię. Jeśli zaś prawo do budynku nie zostało jeszcze prawnie przeniesione na członka spółdzielni, to jako właściciela uznaje się spółdzielnię mieszkaniową

Czym jest Budynki stanowiące własność spółdzielni mieszkaniowych znaczenie w Słownik na B .