buhaje rozpłodowe stanowiące co to znaczy

Co znaczy Buhaje rozpłodowe stanowiące własność pracowników (członków spółdzielni)? Czym jest Samce.

Czy przydatne?

Co to jest Buhaje rozpłodowe stanowiące własność pracowników (członków spółdzielni)

Definicja po angielsku: Bulls which are the ownership of employees (members of co-operatives).

Definicja: Samce bydła domowego w wieku 2 lat i więcej przeznaczone do krycia samic bydła w sposób naturalny, stanowiące własność pracowników gospodarstwa państwowego, firmy z udziałem mienia sektora publicznego albo prywatnego, które utrzymywane są na paszach wyprodukowanych na działkach deputowanych albo z wykorzystaniem deputatu paszowego

Czym jest Buhaje rozpłodowe stanowiące własność pracowników (członków spółdzielni) znaczenie w Słownik na B .