buhaje wolce opasy samce co to znaczy

Co znaczy Buhaje, wolce, opasy (samce) stanowiące własność pracowników (członków spółdzielni)? Czym.

Czy przydatne?

Co to jest Buhaje, wolce, opasy (samce) stanowiące własność pracowników (członków spółdzielni)

Definicja po angielsku: Bulls, bullocks and fattening oxes (steers) owned by employees (members of co-operatives).

Definicja: Samce bydła domowego w wieku 2 lat i więcej, jest to buhaje rozpłodowe (rozpłodniki) przeznaczone do naturalnego krycia samic bydła, buhaje kastrowane (wolce) i buhaje niekastrowane (opasy) przeznaczone po okresie tuczu na rzeź, stanowiące własność pracowników gospodarstwa państwowego, spółdzielczego, firmy z udziałem mienia sektora publicznego albo prywatnego, które utrzymywane są na paszach wyprodukowanych na działkach deputatowych albo z wykorzystaniem deputatu paszowego

Czym jest Buhaje, wolce, opasy (samce) stanowiące własność pracowników (członków spółdzielni) znaczenie w Słownik na B .