bydło dorosłe jałówki co to znaczy

Co znaczy Bydło dorosłe - jałówki przeznaczone na ubój stanowiące własność jednostki sprawozdawczej.

Czy przydatne?

Co to jest Bydło dorosłe - jałówki przeznaczone na ubój stanowiące własność jednostki sprawozdawczej

Definicja po angielsku: Adult cattle - heifers for slaughter which are the ownership of a reporting entity.

Definicja: Samice bydła domowego w wieku 2 lat i więcej, które nigdy się nie cieliły, przeznaczone po okresie tuczu na rzeź, stanowiące własność osoby prawnej albo jednostki nie mającej osobowości prawnej (gospodarstwa państwowego, spółdzielczego, firmy z udziałem mienia sektora publicznego albo prywatnego)

Czym jest Bydło dorosłe - jałówki przeznaczone na ubój stanowiące własność jednostki sprawozdawczej znaczenie w Słownik na B .