bydło stanowiące własność co to znaczy

Co znaczy Bydło stanowiące własność pracowników (członków spółdzielni)? Czym jest Zwierzęta domowe.

Czy przydatne?

Co to jest Bydło stanowiące własność pracowników (członków spółdzielni)

Definicja po angielsku: Cattle owned by employees (members of co-operatives).

Definicja: Zwierzęta domowe z rodz. Bovidae (Krętorogie), z ekipy Bos taurus (bydło domowe), obejmujące następujące kategorie struktury stada: cielęta w wieku poniżej 1 roku (byczki i jałówki), młode bydło w wieku od 1 do 2 (nie ukończonych) lat (byczki i jałówki), bydło dorosłe w wieku 2 lat i więcej (ukończone 24 miesiące i więcej), jest to buhaje rozpłodowe, wolce, opasy, jałówki, krowy mleczne, krowy "mamki", stanowiące własność pracowników gospodarstwa państwowego, spółdzielczego, firmy z udziałem mienia sektora publicznego albo prywatnego, które utrzymywane są na paszach wyprodukowanych na działkach deputatowych albo z wykorzystaniem deputatu paszowego

Czym jest Bydło stanowiące własność pracowników (członków spółdzielni) znaczenie w Słownik na B .