powiatu zarządu członkowie co to znaczy

Co znaczy Członkowie zarządu powiatu? Czym jest Zarząd powiatu jest organem wykonawczym powiatu. W.

Czy przydatne?

Co to jest Członkowie zarządu powiatu

Definicja po angielsku: Members of powiat boards.

Definicja: Zarząd powiatu jest organem wykonawczym powiatu. W skład zarządu powiatu wchodzą starosta jako jego przewodniczący, wicestarosta i pozostali członkowie. Zarząd w liczbie od 3 do 5 osób jest wybierany poprzez radę powiatu. Zarząd powiatu wykonuje uchwały porady powiatu i zadania powiatu określone przepisami prawa. W realizacji zadań zarząd podlega wyłącznie radzie powiatu. Organizację wewnętrzną i tryb pracy zarządu ustala statut powiatu. Zarząd wykonuje zadania powiatu dzięki starostwa powiatowego i jednostek organizacyjnych powiatu, w tym powiatowego urzędu pracy. Starosta organizuje pracę zarządu powiatu i starostwa powiatowego, kieruje bieżącymi sprawami powiatu i reprezentuje pow. na zewnątrz.Dane przedstawiane od 1999 roku

Czym jest Powiatu Zarządu Członkowie znaczenie w Słownik na C .