dochód rozporządzalny co to znaczy

Co znaczy Dochód rozporządzalny gospodarstwa domowego? Czym jest Suma bieżących dochodów.

Czy przydatne?

Co to jest Dochód rozporządzalny gospodarstwa domowego

Definicja po angielsku: Household's available income.

Definicja: Suma bieżących dochodów gospodarstwa domowego z poszczególnych źródeł zmniejszona o zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych płacone poprzez płatnika w imieniu podatnika (od dochodów z pracy najemnej i od niektórych świadczeń socjalnych), a również o podatki płacone poprzez osoby pracujące na własny rachunek, w tym przedstawicieli wolnych zawodów i rolników indywidualnych. W skład dochodu rozporządzalnego wchodzą dochody pieniężne i niepieniężne, w tym spożycie naturalne (wyroby albo usługi konsumpcyjne pobrane na potrzeby gospodarstwa domowego z działalności gospodarczej na własny rachunek - rolniczej i pozarolniczej) i ((wyroby i usługi otrzymane bezpłatnie.
Dochód rozporządzalny jest przeznaczony na opłaty i wzrost oszczędności

Czym jest Dochód rozporządzalny gospodarstwa domowego znaczenie w Słownik na D .