dochody tytułu własności co to znaczy

Co znaczy Dochody z tytułu własności? Czym jest Środki pieniężne tworzone z:- odsetek jest to kwot.

Czy przydatne?

Co to jest Dochody z tytułu własności

Definicja po angielsku: Property income.

Definicja: Środki pieniężne tworzone z:
- odsetek jest to kwot pieniężnych, które dłużnik albo depozytariusz zobowiązany jest płacić kredytodawcy, pożyczkodawcy albo klientom posiadającym depozyty,
- sum należnych z tytułu posiadania weksli i innych papierów wartościowych, pośrodku uzgodnionego okresu,
- dywidend, jest to profitów należnych akcjonariuszom albo właścicielom spółek od jednostek prawnie zobowiązanych do wypłat z tego tytułu,
- wypłat z zysku do podziału i nadwyżki bilansowej w spółdzielniach,
- wyszacowanych dochodów pracodawców i pracujących na własny rachunek (z liczbą pracujących ponad 5 osób),
- inwestycji, w tym bezpośrednich i portfelowych

Czym jest Dochody z tytułu własności znaczenie w Słownik na D .