dochody zagraniczne budżetu co to znaczy

Co znaczy Dochody zagraniczne budżetu państwa? Czym jest Wpływy z odsetek od kredytów i pożyczek.

Czy przydatne?

Co to jest Dochody zagraniczne budżetu państwa

Definicja po angielsku: Foreign revenue.

Definicja: Wpływy z odsetek od kredytów i pożyczek zagranicznych udzielonych poprzez rząd Rzeczypospolitej Polskiej i prowizje z tytułu gwarantowania (poręczeń) poprzez rząd kredytów zagranicznych otrzymanych

Czym jest Dochody zagraniczne budżetu państwa znaczenie w Słownik na D .