duchowny co to znaczy

Co znaczy Duchowny? Czym jest Osoba spełniająca publiczne funkcje sakralne, powoływana w drodze.

Czy przydatne?

Co to jest Duchowny

Definicja po angielsku: Clergyman.

Definicja: Osoba spełniająca publiczne funkcje sakralne, powoływana w drodze ordynacji, wyboru albo nominacji, należąca do stanu duchownego (duchowieństwo).
W Kościele katolickim do stanu duchownego należą: diakoni, kapłani, biskupi i zakonnicy. Każdy duchowny z obowiązku przynależy do określonej diecezji (ksiądz diecezjalny) albo zakonu (ksiądz zakonny), do których zostaje inkardynowany na stałe poprzez przyjęcie święceń diakonatu albo profesję zakonną

Czym jest Duchowny znaczenie w Słownik na D .