filmowy klub dyskusyjny co to znaczy

Co znaczy Dyskusyjny Klub Filmowy? Czym jest Dyskusyjny klub filmowy (zrzeszony w Polskiej.

Czy przydatne?

Co to jest Dyskusyjny Klub Filmowy

Definicja po angielsku: Film discussion club.

Definicja: Dyskusyjny klub filmowy (zrzeszony w Polskiej Federacji Dyskusyjnych Klubów Filmowych) jest dobrowolnym zrzeszeniem miłośników sztuki filmowej, którzy nie tylko pragną pogłębić swe informacje w tej dziedzinie, lecz zamierzają również brać czynny udział w popularyzowaniu wartościowych zjawisk artystycznych. Z jednej strony DKF jest szkołą patrzenia na video, sprzyjającą wyrobieniu właściwych mierników oceny dzieł sztuki, z drugiej - szkołą kształcenia i rozwijania postaw. Zamierzone cele DKF realizuje przez systematyczne organizowanie:
a) projekcji utworów o wysokich walorach artystycznych, poprzedzonych fachową prelekcją i skończonych dyskusją,
b) spotkań z teoretykami, krytykami, twórcami filmowymi, ludźmi sztuki, edukacji,
c) imprez otwartych popularyzujących wartościowe zjawiska i treści filmowe (Polska Federacja Dyskusyjnych Klubów Filmowych)

Czym jest Filmowy Klub Dyskusyjny znaczenie w Słownik na D .