prawna forma co to znaczy

Co znaczy Forma prawna? Czym jest Rodzaj bytu prawnego, jaki przybierają podmioty gospodarki.

Czy przydatne?

Co to jest Forma prawna

Definicja po angielsku: Legal form of unit.

Definicja: Rodzaj bytu prawnego, jaki przybierają podmioty gospodarki narodowej tworzące się samoistnie albo tworzone dla realizacji zadań gospodarczych, rządowych samorządowych i tym podobne, wynikający z regulaminów prawnych określających status prawny i zasady funkcjonowania podmiotów.Rodzaje form prawnych:
- podstawowa:
1) osoba prawna (kod 1),
2) jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej (kod 2),
3) osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą (kod 9).
- szczególna:
1) organy władzy, administracji rządowej (kod 01),
2) organy kontroli państwowej i ochrony prawa (kod 02),
3) wspólnoty samorządowe (kod 03),
4) sądy i trybunały (kod 06),
5) Skarb Państwa (kod 09),
6) firmy osobowe, jest to:
a) firmy jawne (kod 18),
b) firmy partnerskie (kod 15),
c) firmy komandytowe (kod 20),
d) firmy komandytowo-akcyjne (kod 21),
7) firmy kapitałowe, jest to:::
a) firmy akcyjne (kod 16),
b) firmy z o.o. (kod 17),
8) firmy cywilne prowadzące działalność w oparciu o umowę zawartą na podstawie Kodeksu cywilnego (kod 19),
9) firmy przewidziane przepisami innych ustaw niż Kodeks handlowy i Kodeks cywilny albo formy prawne, do których stosuje się regulaminy o spółkach (kod 23),
10) przedsiębiorstwa państwowe (kod 24),
11) państwowe jednostki organizacyjne (kod 28),
12) gminne samorządowe jednostki organizacyjne (kod 29),
13) powiatowe samorządowe jednostki organizacyjne (kod 30),
14) wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne (kod 31),
15) spółdzielnie (kod 40),
16) fundacje (kod 48),
17) fundusze (kod 49),
18) Kościół Katolicki (kod 50),
19) inne Kościoły i związki wyznaniowe (kod 51),
20) stowarzyszenia (kod 55),
21) organizacje socjalne oddzielnie nie wymienione (kod 60),
22) partie polityczne (kod 70),
23) związki zawodowe (kod 72),
24) organizacje pracodawców (kod 73),
25) samorząd gospodarczy i zawodowy (kod 76),
26) oddziały przedsiębiorców zagranicznych (kod 79),
27) wspólnoty mieszkaniowe (kod 85),
28) związki grup producentów rolnych (kod 90),
29) bez szczególnej formy prawnej (kod 99)

Czym jest Prawna Forma znaczenie w Słownik na F .