własności forma co to znaczy

Co znaczy Forma własności? Czym jest Właściwość określająca stopień posiadania poprzez.

Czy przydatne?

Co to jest Forma własności

Definicja po angielsku: Ownership form.

Definicja: Właściwość określająca "stopień posiadania" poprzez właściciela/właścicieli środków gospodarczych takich jak: grunty, budynki, narzędzia pracy, środki pieniężne i tym podobne, z użyciem których prowadzona jest działalność podmiotu gospodarki narodowej.1. Właścicielami środków gospodarczych są:
- Skarb Państwa,
- państwowe osoby prawne,
- jednostki samorządu terytorialnego,
- krajowe osoby fizyczne,
- pozostałe krajowe jednostki prawne,
- osoby zagraniczne.
2. Własności można podzielić, pod względem rodzaju, na dwie kategorie:
- jednorodną - jeden właściciel albo ekipa właścicieli reprezentujących jeden i ten sam rodzaj własności,
- mieszaną - dwóch albo więcej właścicieli reprezentujących przynajmniej dwa różne rodzaje własności.
3. Definicja formy własności zostało wprowadzone do rejestru REGON raczej dla potrzeb statystycznej prezentacji stopnia prywatyzacji gospodarki narodowej.

regulacja form własności przedstawia się następująco:

obszar PUBLICZNY

111 własność Skarbu Państwa,
112 własność państwowych osób prawnych,
113 własność samorządowa

Własność mieszana w sektorze publicznym

121 własność mieszana w sektorze publicznym z przewagą własności Skarbu Państwa
122 własność mieszana w sektorze publicznym z przewagą własności państwowych osób prawnych
123 własność mieszana w sektorze publicznym z przewagą własności samorządowej
127 własność mieszana w sektorze publicznym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności publicznej

Własność mieszana pomiędzy sektorami z przewagą własności sektora publicznego

131 własność mieszana pomiędzy sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności Skarbu Państwa
132 własność mieszana pomiędzy sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności państwowych osób prawnych
133 własność mieszana pomiędzy sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności samorządowej
137 własność mieszana pomiędzy sektorami z przewagą własności sektora publicznego z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności publicznej

>obszar PRYWATNY

214 własność krajowych osób fizycznych
215 własność prywatna krajowa pozostała
216 własność zagranicznych

Własność mieszana w sektorze prywatnym

224 własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych
225 własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej
226 własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej
227 własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej

Własność mieszana pomiędzy sektorami z przewagą własności sektora prywatnego

234 własność mieszana pomiędzy sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych
235 własność mieszana pomiędzy sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej
236 własność mieszana pomiędzy sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności zagranicznej
237 własność mieszana pomiędzy sektorami z przewagą własności sektora prywatnego z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej

BRAK PRZEWAGI SEKTOROWEJ

331 własność mieszana pomiędzy sektorami z takim samym udziałem własności sektora publicznego i prywatnego z najwyższym udziałem własności Skarbu Państwa w kapitale ogółem
332 własność mieszana pomiędzy sektorami z takim samym udziałem własności sektora publicznego i prywatnego z najwyższym udziałem własności państwowych osób prawnych w kapitale ogółem
333 własność mieszana pomiędzy sektorami z takim samym udziałem własności sektora publicznego i prywatnego z najwyższym udziałem własności samorządowej w kapitale ogółem
334 własność mieszana pomiędzy sektorami z takim samym udziałem własności sektora publicznego i prywatnego z najwyższym udziałem własności krajowych osób fizycznych w kapitale ogółem
335 własność mieszana pomiędzy sektorami z takim samym udziałem własności sektora publicznego i prywatnego z najwyższym udziałem własności pozostałych krajowych jednostek prywatnych w kapitale ogółem
336 własność mieszana pomiędzy sektorami z takim samym udziałem własności sektora publicznego i prywatnego z najwyższym udziałem własności osób zagranicznych w kapitale ogółem
338 własność mieszana pomiędzy sektorami z takim samym udziałem własności sektora publicznego i prywatnego z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności w kapitale ogółem

Czym jest Własności Forma znaczenie w Słownik na F .