gminna samorządowa jednostka co to znaczy

Co znaczy Gminna samorządowa jednostka organizacyjna? Czym jest Jednostka powoływana poprzez gminę.

Czy przydatne?

Co to jest Gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Definicja po angielsku: Commune organisational units.

Definicja: Jednostka powoływana poprzez gminę dla realizacji zadań publicznych (własnych, zleconych bądź powierzonych) o znaczeniu lokalnym.
1. Tworzone w celu realizacji określonego zadania bądź zadań - jednostki celowe.
2. Wyróżniamy dwie ekipy jednostek organizacyjnych:
- nieposiadające osobowości prawnej (jednostki sektora finansów publicznych) jest to: jednostka budżetowa (w tym urząd gminy, jako jednostka budżetowa, której - w przeciwieństwie od innych jednostek budżetowych - organizację i funkcjonowanie ustala regulamin organizacyjny nadawany poprzez wójta w drodze zarządzenia), zakład budżetowy, gospodarstwo pomocnicze jednostki budżetowej,
- zaopatrzone w osobowość prawną: firmy akcyjne, firmy z ograniczoną odpowiedzialnością, fundacje, publiczne samodzielne zakłady opieki zdrowotnej, samorządowe instytucje kultury i inne gminne osoby prawne zakładane poprzez gminę

Czym jest Gminna samorządowa jednostka organizacyjna znaczenie w Słownik na G .