międzyokresowe rozliczenia co to znaczy

Co znaczy Inne rozliczenia międzyokresowe? Czym jest Obejmują nadwyżkę, w roku sprawozdawczym.

Czy przydatne?

Co to jest Inne rozliczenia międzyokresowe

Definicja po angielsku: Other interperiod settlements.

Definicja: Obejmują nadwyżkę, w roku sprawozdawczym, (stanowiącą zobowiązania) podatku dochodowego od osób prawnych nad podatkiem zaliczonym do obowiązkowych obciążeń roku obrotowego i przychód, na przykład z tytułu odsetek niezapadłych od lokat terminowych od udzielonych pożyczek, które w myśl umowy z kontrahentem nie stanowią jeszcze należności jednostki

Czym jest Międzyokresowe Rozliczenia Inne znaczenie w Słownik na I .