koszty ogólne budowy co to znaczy

Co znaczy Koszty ogólne budowy dotyczące sprzedaży produkcji budowlano-montażowej? Czym jest.

Czy przydatne?

Co to jest Koszty ogólne budowy dotyczące sprzedaży produkcji budowlano-montażowej

Definicja po angielsku: General building costs concerning sale of construction and assembly production.

Definicja: Wydatki ogólnoprodukcyjne budowy, które obejmują następujące ważniejsze składniki: płace i narzuty na płace stałego personelu budowy (jest to między innymi płace kierownictwa budowy, personelu magazynów budowy, straży przemysłowej i narzuty z tytułu tych płac), zużycie zaplecza, zużycie sprzętu (obejmujące między innymi wydatki zużycia, remontów i konserwacji sprzętu i narzędzi użytkowanych na budowie), wydatki bezpieczeństwa i higieny pracy, wydatki zatrudnienia pracowników zamiejscowych, pozostałe wydatki ogólne budowy, między innymi : zużycie energii, wydatki transportu wewnętrznego, wydatki podróży służbowych, usługi obce z tytułu dozoru budowy, wydatki biurowe budowy itp

Czym jest Koszty ogólne budowy dotyczące sprzedaży produkcji budowlano-montażowej znaczenie w Słownik na K .