pozostałe operacyjne koszty co to znaczy

Co znaczy Koszty operacyjne pozostałe? Czym jest Wydatki powiązane ze sprzedażą, likwidacją środków.

Czy przydatne?

Co to jest Koszty operacyjne pozostałe

Definicja po angielsku: Other operating costs.

Definicja: Wydatki powiązane ze sprzedażą, likwidacją środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych (w wartości netto), odpisane wydatki inwestycji rozpoczętych, które nie dały zamierzonego efektu gospodarczego, nie planowane odpisy amortyzacyjne, odpisane należności przedawnione, umorzone i nieściągalne, równowartość rezerw tworzonych na należności i pewne i prawdopodobne utraty (z wyjątkiem tych, które dotyczą operacji finansowych), konsekwencje aktualizacji wartości zasobów rzeczowych składników majątku obrotowego, zapłacone odszkodowania, kary i grzywny, wydatki postępowania spornego, darowizny na rzecz osób prawnych i fizycznych, wydatki utrzymania własnych obiektów społecznych (bez wydatków pośrednich usług świadczonych na tych obiektach).Tytuł formularzowy brzmi: "Pozostałe wydatki operacyjne"

Czym jest Pozostałe Operacyjne Koszty znaczenie w Słownik na K .